TOPlistBazár so zárukou

Lákajú vás výhodné ceny v inzerátoch ale obávate sa neistej kúpy?

V HUNTING BAZAR-e nakupujete bazárový tovar za výhodné ceny a so ZÁRUČNOU LEHOTOU.

Máte nepríjemné skúsenosti alebo obavy z nákupu cez inzerát? Cena bola síce výhodná ale v doručenom balíku bolo nepríjemné prekvapenie?

Zbavíme vás týchto starostí. Na všetko, čo u nás nájdete, poskytujeme

záručnú lehotu 12 mesiacov!

Už nemusíte mať obavy z pokazeného či nefunkčného tovaru alebo z prekvapenia, že v balíku na dobierku sa nachádza niečo úplne iné, ako to, za čo ste zaplatili inzerentovi.

Táto záruka sa vzťahuje tak na tovar zasielaný poštou ako zakúpený osobne. Akýkoľvek tovar môžete dokonca v rovnakom stave ako bol pri zakúpení vrátiť do 14 dní.

 

Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

1. Tento reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka a to najmä §619 - §627 a vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Kaliber s. r. o. osobne alebo prostredníctvom systému elektronického obchodného domu s použitým tovarom www.huntingbazar.sk a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 12 mesiacov odo dňa zakúpenia, keď sa jedná o použitú vec.

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa ukážu pri preberaní tovaru kupujúcim s výnimkou tých, ktoré vznikli použitím alebo opotrebením. Za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí použitého tovaru, predávajúci nezodpovedá. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

3. Predávajúci má zodpovednosť len za vady, o ktorých vie a je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. V opačnom prípade má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Toto právo má kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

4. Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Kaliber s. r. o. osobne alebo prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.huntingbazar.sk je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

5. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

- či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
- či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

Hunting Bazar, prevádzka Ružiná 94, 985 52 Divín

 

YjhhMzVh